Potencijal

Potencijal u službi misije

Spin sav svoj intelektualni, moralni i materijalni kapital, organizaciju, rješenja i akumulirano iskustvo posvećuje dugoročnom doprinosu poslovnoj izvrsnosti naših klijenata kroz uspješnu implementaciju vrhunskih informatičkih rješenja zasnovanih na vodećim tehnologijama i vlastitom istraživanju i razvoju.

Intelektualni potencijal

Znanje naših ljudi je naš najveći resurs.
Neprestano ulažemo enormna sredstva i napore u povećanje intelektualnog kapitala:

povećanjem broja ljudi, uvođenjem mladih kreativnih osoba, prijenosom znanja i iskustva, permanentnim eksternim i internim školovanjem, ulaganjem u kvalitetu radnih uvjeta.

Stalno ulaganje u obrazovanje i usavršavanje dokazujemo s više desetaka aktivnih, svjetski priznatih certifikata.

Moralni potencijal

DUGOROČNO - PAMETNO - POŠTENO

Pored intelektualnog potencijala, naše moralne vrijednosti i stavove smatramo dugoročnim izvorom energije za uspješno ostvarenje postavljene misije. Svoje poslovanje gradimo na načelu DUGOROČNO - PAMETNO - POŠTENO. Sve naše projekte uporno vodimo do rezultata i pretvaramo u referentne točke za buduće klijente.

Organizacija

Načelo projektne organizacije s fleksibilnom funkcionalnom organizacijom omogućava nam brz protok informacija i efikasno rješavanje problema. U vođenju poslovanja koristimo Jupiter Software s nizom dodatnih modula za specifične poslovne funkcije. Za vođenje projekata koristimo vlastitu intranet aplikaciju Project Tracer povezanu sa aplikacijom za Help Desk.

Implementacijom norme ISO 9001:2008 svoju organizaciju podredili smo kvaliteti i zadovoljstvu korisnika. Naši ključni djelatnici članovi su PMI (Project Managament Instituta) i posjeduju PMP (Project Managament Professional) certfikate.

Iskustvo, vlastita riješenja i "know how"

Vodeći ljudi Spina djeluju u IT sektoru gotovo 30 godina. Iza nas je više od 500 složenih IT projekata u širokom spektru različitih industrija: od trgovačkih modela, preko industrijske proizvodnje i poljoprivrede do financijskih, komunalnih i administrativnih sustava.

Akumulirano znanje i iskustvo pretočili smo u vlastita tehnološka i projektna rješenja, kroz koja našim klijentima možemo ponuditi unapređenje poslovanja - brzo, efikasno i racionalno. Također, u rješavanju zadataka preferiramo izgradnju sustava prema potrebama naručitelja i zbog toga se oslanjamo na vlastiti razvoj koji nam pruža neizmjernu fleksibilnost u izgradnji novih specifičnih rješenja.

Materijalni potencijal

Tvrtka SPIN organizirala je poslovanje na više od 500 m2 vlastitog prostora u najužem središtu grada Osijeka. Prostor uređen u skladu s najvišim standardima pruža ugodnu radnu okolinu djelatnicima i klijentima.

Serverska farma sa 7 fizičkih i 25 virtualnih servera, optimizirana 1Gb/100Mb mreža, 60 PC računala i mnoštvo dodatne opreme omogućava nam svakodnevni razvoj i testiranje naših produkata i usluga u različitim okruženjima.

Kao član Microsoft Developer Network (MSDN) Spin koristi uvijek najnovije i originalne verzije Microsoft sistemskih, razvojnih i office tehnologija.

Visoku dostupnost naših konzultanata osigurava deset (10) telefonskih linija, GSM brojevi KAM-ova, dva (2) odvojena stalna Internet linka i VPN sustav prema svim Jupiter Software korisnicima kao i Internet Help Desk.

SPIN je na Internetu prisutan od 1996. godine, a od svibnja 1998. Spin posjeduje vlastiti WEB server na kojem publicira i uređuje nekoliko svojih WEB sitova - www.spin.hr, shop.spin.hr, www.jupiter-software.com, kao i Intranet site Jupiter Software WEB, Project Tracer i Help Desk.