Konstantnim radom na poboljšanju naših usluga, razvili smo mobilnu aplikaciju za naručivanje robe.

Prednost korištenja ove aplikacije je skraćeno vrijeme izrade narudžbe, smanjena upotreba papira, jednostavan pregled svih narudžbi, a rezultat je znatno smanjen proces narudžbe i dostave određenog asortimana kupcima.
Aplikaciju u isto vrijeme može koristiti više osoba od strane kupca, a trenutno je dostupna za android uređaje te omogućuje:

Naručivanje robe prema dodijeljenom asortimanu kupca

Svaki kupac putem aplikacije ima pristup dodijeljenom asortimanu te pregled istoga, a korištenjem tražilice kupac stavlja na popis sve stavke narudžbe.

Pregled narudžbi

Aplikacija u svakom trenutku pruža pregled svih završenih i isporučenih narudžbi, ali i narudžbi koje su trenutno u procesu.

Kopiranje stare narudžbe u novu

Putem aplikacije kupcu je omogućena opcija kopiranja jedne ili više od prijašnjih narudžbi u zahtjev za novu narudžbu što ubrzava proces redovnih narudžbi određenog kupca.

Odabir načina plaćanja

Kupac prilikom izvršavanja narudžbe može birati način plaćanja određene narudžbe putem gotovine ili virmana.

Pregled financijskog stanja kupca

Unutar aplikacije prikazan je cjelokupni pregled svih uplata i zaduženja kupca.
Definira se kreditni limit

Slanje poruka kupcu

Unutar aplikacije, putem privatnih poruka, omogućena je komunikacija između isporučitelja i naručitelja.

Slanje reklamnih materijala u PDF formatu

Isporučitelj robe ima mogućnost svojim kupcima putem aplikacije slati i reklamni materijal koji kupac preuzima u PDF formatu.

Jedan od najstarijih korisnika Jupiter Software, tvrtka Bijelić Co d.o.o. ujedno je i prva koja je implementirala ovu mobilnu aplikaciju u svoje poslovanje.