Na nadzornom auditu 23. lipnja 2008. tvrtka je još jednom potvrdila svoju usklađenost sa zahtjevima norme ISO 9001:2000.
Spin je po drugi put na nadzornom auditu, koji je provela certifikacijska kuća SGS Adriatica d.o.o., potvrdio da je sustav upravljanja kvalitetom certificiran prema Normi ISO 9000:2001 uspostavljen i održavan, te da se postižu dogovoreni zahtjevi za proizvode i usluge u skladu sa opsegom politike i ciljevima tvrtke. Nadzornim auditom nije uočena niti jedna nesukladnost, ali je dano nekoliko primjedbi i prijedloga za moguća daljnja poboljšanja.