CAD programi (Computer Aided Design) nezaobilazni su dio svakog projektnog ureda zbog svojih velikih i neprestano rastućih mogućnosti, a izrada 2D crteža i 3D modela, vizualizacija i animacije sastavni je cilj ovog programa!
Ukoliko ste prepoznali potrebu za obukom pridružite se novoj grupi AutoCAD operatera - programu obrazovanja sa upisom u radnu knjižicu!

Planirani početak:
- 25.veljača .. od 19.oo sati, po tri šs dnevno ( svaki drugi radni dan )
- planirani završetak: 06. svibnja!

Cijena:
- 3.000,00
- 3.150,00 (na 4 do 8 rata ili putem poduzeća )

- u cijenu uključena upisnina, priručnik AutoCAD s primjerima tehničkih crteža na DVD-u, završna provjera i uvjerenje

- Mogućnost slušanja AutoCAD po stupnjevima: I stupanj: 23.veljače, II stupanj 31.ožujka ( pojedinačna cijena : 1.800 kn)