Ovogodišnji otkup pšenice na Belju d.d. evidentira se novom SPIN WEB aplikacijom. Internet aplikacija omogućava unos vagarskih listova u jedninstvenu bazu na nivou Belja s neograničenog broja otkupnih mjesta. Obračuni, statistike i pregledi su ON LINE dostupni putem Internet/Intranet sustava.
Sustav omogućava ON LINE praćenje prinosa na nivou organizacije, organizacionih djelova sve do elementarne jedinice proizvodnje - table. Statistika se izračunava i za pojedine sorte i hibride. Sustav obuhvaća i evidenciju i obračun kooperanata. Pomoću ove aplikacije izvršen je i otkup raži, a na jesen će biti na isti način praćen otkup kukuruza.Hijerarhija pristupa omogućava kontrolu i praćenje procesa na 10 hijerarhijskih nivoa.