Prvim danom prosinca, prema direktivi EU, e-račun postaje obavezan u postupcima javne nabave što znači da više neće postojati mogućnost izdavanja i zaprimanja papirnog računa.
E-račun je servis za razmjenu računa između dobavljača i kupca, elektroničkim putem. Ono što e-račun razlikuje od dosadašnjeg papirnatog računa je brzina, jednostavnost i jeftinije slanje, zaprimanje, pohranjivanje te prosljeđivanje računa. E-račun je dokument jednak papirnom računu, a uz njega je moguće priložiti elektroničke ili skenirane dokumente poput ugovora, obrazaca i slično.

Jednostavnije rečeno, uvođenjem e-računa štedite vrijeme i novac, a optimizirate poslovanje. Također, smanjujete potrošnju papira što rezultira očuvanjem drveća. Ponosni smo na 15 Spinovih klijenata koji su do rujna prošle godine očuvali deset stabala te je time smanjena emisija CO2 za čak 215 kilograma, a taj se broj povećava svakog novog mjeseca.

Odabirom servisa za uvođenje e-računa napravili ste prvi korak, a nakon toga Jupiter Software vam nudi rješenje za korištenje e-računa u svakodnevnom poslovanju po cijeni od 1 kune po granuli. Za sve dodatne informacije o samom računu i implementaciji, potičemo vas da kontaktirate naše konzultante.

Podsjećamo da prema zakonskom prijedlogu od 1. prosinca, sva javna tijela u postupcima javne nabave moraju primati e-račune, dok je za dobavljače taj rok 1. srpnja 2019.