Spin neprestano radi na izobrazbi i stručnom usavršavanju konzultanata kako bi što kvalitetnije mogli pružati podršku korisnicima.
Kako bi svi konzultanti na najbolji mogući način mogli pružiti pomoć korisnicima u njihovom radu, SPIN je trajno usmjeren k izobrazbi i stručnom usavršavanju konzultanata putem niza programa internog obrazovanja.
U tijeku je trodnevni interni tečaj za Jupiter Admin 8 na kojem će konzultanti usavršiti svoja znanja u podešavanju prava pristupa, kreiranju aplikacija i menija, otvaranju novih profila i predložaka Jupiter Software-a.