Razvijena je aplikacija za automatski donos tečajne liste s web stranica Zagrebačke banke i Hrvatske narodne banke. Po potrebi aplikaciju je moguće prilagoditi za donos tečajne liste i iz drugih banaka.
Svakodnevni ručni unos tečajne liste u potpunosti zamjenjuje nova aplikacija!
Za implementaciju nove aplikacije potrebno je kontaktirati konzultanta.