Spin je i ove godine ispunio kriterije ISO norme i na taj način potvrdio visoku kvalitetu usluge prema klijentima.
Od prvog dobivenog certifikata 2006. godine, Spin redovito ulaže u razvoj vlastitog poslovanja što je i potvrđeno od strane certifikacijske kuće:

„Pohvale vodstvu organizacije i predstavnici uprave za kvalitetu na primjeni sustava upravljanja kvalitetom u praksi, a ne samo formalnom zadovoljenju pojedinih zahtjeva Norme. Iz godine u godinu pokazuje se kontinuirani napredak koji se ogleda u unaprijeđenju pojedinih dijelova Sustava.“

Ciljevi unaprijeđenja poslovnih procesa koje provodimo su inovativnost u radu, kontinuirano obrazovanje i usavršavanje te pošten i profesionalan odnos prema kupcima, dobavljačima, djelatnicima i okruženju.

Ključni procesi sustava kvalitete obuhvaćaju razvoj IT rješenja, implementaciju i održavanje IT rješenja, te IT edukacije.