Ukoliko na pitanja: da li ste student? da li znate Word, Excel, Internet, PowerPoint? Imate li umijeće prenositi znanje? da li želite nešto i zaraditi ?...odgovorite li potvrdno, pozivamo vas da se prijavite za posao u Spin Studio - Centar za informatičku edukaciju.
U planu smo povećati grupu predavača u Studiju, te ukoliko ste zainteresirani za honorarni rad, a imate želje prenositi vaše znanje drugima, kontaktirajte nas mailom na kristina@spin.hr sa vašim podacima ( kontakt telefoni, mailovi, koja ste godina, dosadašnje iskustvo...). Zajednički stvarajmo nove vrijednosti!