Od 31.03.2004. Spin čuva mail boxove svojih korisnika na Microsoft Exchange Serveru 2003. Kakvo dobro to donosi?
Korištenjem novih, naprednih tehnika Antispam zaštite smanjili smo isporuku spam poruka na klijent računala za više od 60%. Nakon svih podešavanja očekujemo da ćemo u roku 15 dana spriječiti prolazak i do 80% spam poruka prema klijentima.