Uspješna implementacija do sada najsloženijeg informacijskog sustava u sektoru poljoprivrede. Obuhvaćeni svi segmenti ovog složenog sustava: od ratarske proizvodnje, otkupa, stočarske proizvodnje, silosa do proizvodnje stočne hrani i sirkovih metli.
Implemnetacija sustava započela je u listopadu 2004. godine uspostavljanjem IT infrastrukture za distribuiranu obradu kojom su objedinjene sve lokacije PZ Osatine. Izuzetno složen proces prijenosa povjesnih podataka iz različitih i parcijalnih rješenja uspješno je okončan velikim zalaganjem djelatnika PZ Osatina i Spin konzultanta.
Razvojni sektor uspješno je riješio sve dodatne zahtjeve korisnika, a razvijeni su moduli za povezivanje kolnih vaga, silosno poslovanje, veterirnarsko poslovanje, povezivanje s Delawal sustavom za upravljanje farmom, kooperativno poslovanje i radne naloge u poljoprivrednoj proizvodnji.
Uskoro će te moći pročitati opsežan opis slučaja (CASE) na ovim stranicama.