Danas, 6.kolovoza 2008. Spin prelazi na VOIP uslugu. U vremenu od 11.00 - 17.00 mogući kraći prekidi u telefonskoj komunikaciji. Zahvaljujemo na razumjevanju.
Postojeći ulazni brojevi 20 30 20 i 20 30 70 bit će zadržani. Mijenja se samo broj telefaksa koji će od danas biti 20 30 19.