Praćenje proizvodnje svježeg mesa i mesnih prerađevina u mesnim industrijama vrlo je specifično. Ono mora biti sukladno zahtjevnim propisima i zadovoljavati brojne standarde. Pročitajte kako se taj proces prati kroz upotrebu Jupiter Softwarea.
Izračuni kvalitete i obračun nabavne vrijednosti žive stoke na osnovu evidentiranih analiza kvalitete dobivenih polovica, praćenje sljedivosti kroz proces rasjekaonice, realni obračun proizvodnje svježeg mesa putem koeficijenata te praćenje dugotrajnih proizvodnji suhomesnatih prerađevina uz evidenciju više vrsta kala, samo su neki od izazova koje su naši korisnici uspješno implementirali uz posebno prilagođene module Jupiter Softwarea.

Kako bi omogućili pravovremenu evidenciju procesa rasijecanja, uz konzistentno praćenje sljedivosti, povezali smo Jupiter Software s inteligentnim vagama koje u samom pogonu prilikom redovnog rada šalju podatke o stvarnim odvagama, generiraju LOT brojeve i generiraju pripadajuće etikete i oznake kako bi svaki komad svježeg mesa nosio oznaku sljedivosti kroz sve daljnje faze proizvodnog procesa.

Implementacijom modula za upravljanje proizvodnjom u mesnoj industriji, korisnik će kroz izravnu komunikaciju Jupitera s podsustavom u skladištu i proizvodnji riješiti probleme kao što su evidencija i označavanje ulaznih sirovina, izdavanje sirovina na nalog rasjekaonice te preradu i sljedivost. Prilikom evidencije i označavanja ulaznih sirovina skladištar važe zaprimljenu robu. Sustav generira LOT i sve potrebne podatke (prijemni list, zaprimljenu sirovinu, zaprimljenu težinu i LOT broj) sinkronizira s Jupiter Softwareom, gdje se ovi podaci vežu dalje s robnim kalkulacijama.

Kod izdavanja sirovina na radni nalog rasjekaonice skladištar, na temelju otvorenog radnog naloga, skenira LOT-ove polovica koje su zaprimljene sa skladišta i važe ih. Rasijecanjem i vaganjem dijelova, generiraju se LOT-ovi i ažuriraju svi ulazi i izlazi koji su rezultat otvorenog radnog naloga. Kroz Jupiter Software tehnolog otvara radni nalog za preradu.

Na temelju pripadajuće recepture, tehnolog u proizvodnji uzima i važe potrebne sastojke, čime se automatski generira pripadajuća izdatnica na Radni Nalog s pripadajućim količinama i LOT brojevima. Sustav omogućuje informaciju o učešću pojedine ulazne sirovine ili LOT broja u svakoj pojedinoj fazi proizvodnje. Uz ovu informaciju i poznate međufazne odvage, dostupna je i informacija u kalu tijekom proizvodnog procesa, a time i o kvaliteti ulaznih sirovina pojedinih dobavljača.