Od 11-13. veljače 2002 u Spin se održava tečaj za Jupiter Software Administratora. Seminar je namjenjen Jupiter Software Partnerima i onim koji to namjeravaju postati.
Jupiter Software od golog hardware-a do instalacije Jupiter Servera i Jupiter Clienta. Konfiguriranje aplikacije, pristupnih prava, troubleshooting. Priprema za implementaciju.