Svi korisnici programa Spin Fox Plaće, koji imaju uredno podmiren support za 2001. godinu, besplatno dobivaju nadogradnju za izradu RS obrazaca i formiranje disketa za elektronsku dostavu RS obrazaca.
Prema posljednjem izvjťšu do sada je predano nťato oko 15000 RS obrazaca. U elektronskom obliku do sada je predano 1.280 obrazaca od kojih je samo 670 ispravnih. Na papirima je predano 13.650 obrazaca, odG ega je ispravo 9950. Najvťi broj problema se ů ekuje izmťu 10. i 15. veljš e kada najvťi broj tvrtki isplšuje plšu za sijť anj.

REGOS svakodnevno mijenja kontrolni program za kontrolu disketa s RS obrascima tako da smo prisiljeni neprestano prilagođavati format podataka na disketama. Zbog loše organizacije cijelog procesa ne dobivamo potpune informacije od REGOS-a o svim traženim formatima. Nažalost, kontrolni program REGOS-a ne daje bližu identifikaciju greške u formatu, već samo javlja da duljina podataka ne odgovara.

Toplo se nadamo da će REGOS stabilizirati svoje formate i programe za kontrolu i izdati jasna uputstva o njima. Molimo sve naše korisnike za razumjevanje i da svu svoju ljutnju usmjere na pravu adresu........