DIBA d.o.o. iz Suhopolja renomirani je poslovni sustav duge tradicije u djelatnostima poljoprivredne proizvodnje. DIBA je odabrala Spin i Jupiter Software za temelj integralnog informacijskog sustava tvrtke – od BI i ERP modula do upravljanja proizvodnjom, kooperacijom, otkupom i silosnim poslovanjem.
Implementacija Jupiter Software u DIBA d.o.o. obuhvatit će analizu i modeliranje poslovnih procesa, izgradnju IT infrastrukture, obuku djelatnika, prijenos postojećih podatka, podešavanje aplikacija za rad u zadanim uvjetima i konzultantske usluge u procesu pokretanja i korištenja Jupiter Software-a.

Naglasak je stavljen na primjenu specifičnih Jupiter Software rješenja u domeni poljoprivredne proizvodnje: proizvodnje žitarica, industrijskog bilja i povrća, prerade i skladištenja žitarica, stočarske proizvodnje, mlinarstva, silosnog poslovanja, sjemenarstva i kooperacije.