Za sve Jupiter Software korisnike Matpos-a koji žele imati uvid u ispravnost odrađene robne obrade razvijen je alat – izvješće kontrole obrade.
Granula izvješće kontrola obrade je preglednik koji ima osnovnu funkciju pokazati potencijalne probleme nakon puštene obrade, a time daje mogućnost pravodobnog rješavanja problema.
Problemi koje kontrola obrade pokazuje su:

1. Duple stavke robnog prometa - problem koji se dogodi kad pukne obrada u pola ili dvije osobe istovremeno puste obradu
2. Roba sa cijenom 0 – događa se da neka roba prođe sa cijenom nula i treba provjeriti odgovara li korisniku takav model
3. Roba sa količinom 0 i vrijednošću različitom od 0 – problem je usko vezan za robne korekcije stanja te je izvještaj podloga za robnu korekciju.

Instalacija granule izvještaj kontrole obrade za korisnike Jupiter Software je besplatna. Kontaktirajte konzultanta.