Uspješno poduzeće na području projektiranja i vođenja projekata na području hidrogradnje i regulacije implementiralo je Jupiter Software ERP module za bolje upravljanje resursima poduzeća.
Instalacija Jupiter Software u tvrtki Hidroing d.o.o. Osijek, primjer je uspješne instalacije u maloj tvrtki. Korištenjem MS MSDE kao RDBMS podloge Jupiter Software klijent instaliran je na 3 PC računala. Implementacija Jupiter Software obuhvatila je prijenos podataka, obuku djelatnika i podešavanje parametara sustava. Kao specifičnost projekta implemnetirane su modifikacije za praćenje fakturianja i naplate projekata.