Implementacijom Jupiter Software BI, ERP i CRM modula i izgradnjom suvremene IT infrastrukture DICENTRA d.o.o. će integrirati cjelokupno poslovanje uprave u Osijeku i distibutivnih centara u Splitu, Zagrebu, Rijeci i Vukovaru.
Tvrtka Dicentra osnovana je u Osijeku 1994. godine. Kroz desetogodišnji period, Dicentra je bila jedna od najbrže rastućih tvrtki u regiji, s godišnjim rastom između 30-40%. Danas je Dicentra jedna od pet najvećih distributerskih kuća u regiji, koja pokriva Republiku Hrvatsku. Preko svojih sestrinskih tvrtki u susjednim zemljama: Bosni i Hercegovini, Mađarskoj i Srbiji & Crnoj Gori, Dicentra ima namjeru zadovoljiti potrebe kupaca na cijelom području srednje i istočne Europe i njenih 25 milijuna stanovnika. Više o DICENTRI na adresi www.dicentra.hr

Projekt uvođenja Jupiter Software obuhvaća izgradnju IT infrastrukture za povezivanje svih centara u jednistvenu VPN mrežu, impmlementaciju BI, ERP i CRM modula, obuku djelatnika, prijenos podataka iz postojećih aplikacija i dogradnju specifičnim granula.