Završiviši školovanja za Jupiter Admina i Jupiter konzultante DEUS je stekao status Jupiter Software autoriziranog partnera. U tjeku je implementacija Jupiter Software u vlastiti poslovni sustav.
Deus računala su, uz Qualitas, drugi autorizirani partner na području Zagreba. Time je značajno pojačana prodajna i tehnička podrška Jupiter Software za zagrebačkom području.