Novi modul u Jupiter Software Manager-u spremna za isporuku. Cachflow analiza koja upoređuje nivo financijske aktivnosti u dva proizvoljna razdoblja.
Pregled komercijalnog priliva segmnetiran po klasama robe, organizacionim jedinicama i komercijalsitima. Dvostruka dubinska (DRILL DOWN) analiza prema partnerima-robama i robama-partnerima. Izračun sadržanog RUc-a u komercijalnom prilivu. Parametrizirano definiranje dokumenata koji podlježu cashflow analizi. Analiza ne traži dodatne pripreme podataka već ON LINE zahvaća podatke iz knjiženja glavne knjige i drugih operativnih segmenata poslovanja.