Autorizirani Jupiter Software partner - DEUS Računala d.o.o. Zagreb ugovorio je i uvodi Jupiter Software u tvrtku Autocesta Zagreb-Macelj.
Implementacija obuhvaća izgradnju IT infrastrukture, prijenos postojećih podataka, obuku djelatnika i uvođenje ERP modula - knjigovodstvo, imovina, plaće i izdavanje računa. Spin Informatica pruža konzultantksu i logističku potporu autoriziranom partneru u fazama implementacije i prilagodbe modula specifičnim potrebama naručitelja.